Clause 5 - Financial provisions

Part of Daylight Saving Bill – in a Public Bill Committee am 4:00 pm ar 7 Rhagfyr 2011.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn