Clause 13

Part of Budget Responsibility and National Audit Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 1:45 pm ar 3 Mawrth 2011.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn