Budget Responsibility and National Audit Bill [Lords]

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 3 Mawrth 2011.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Dr William McCrea in the Chair]