Equality Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 7 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Joe Benton in the Chair]