New Clause 20

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 1:15 pm ar 7 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till this day at Four o’clock.