Clause 203

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 3:30 pm ar 2 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Commencement