Clause 191

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 3:00 pm ar 2 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.