Equality Bill

– in a Public Bill Committee am ar 2 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Joe Bentonin the Chair]