Clause 176

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 9:30 am ar 2 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Schedule 21 agreed to.