Clause 187

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 10:25 am ar 2 Gorffennaf 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till this day at One o’clock.