Clause 138

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 1:29 pm ar 25 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till Tuesday 30 June at half-past Ten o’clock.