Schedule 15

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 9:30 am ar 25 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Schedule 15, as amended, agreed to.