Equality Bill

– in a Public Bill Committee am ar 25 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Joe Bentonin the Chair]

E54 — Public Interest Research Unit (additional memorandum)

E55 — Fitness Industry Association

E56 — Business in the Community