Clause 29

Part of Equality Bill – in a Public Bill Committee am 2:30 pm ar 18 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Schedule 2 agreed to.