Equality Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 16 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Ann Winterton in the Chair]