Equality Bill

– in a Public Bill Committee am ar 11 Mehefin 2009.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Ann Winterton in the Chair]