National Insurance Contributions Bill

– in a Public Bill Committee am ar 15 Ionawr 2008.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Christopher Chope in the Chair]