Employment Bill [Lords]

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 16 Hydref 2008.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Martin Caton in the Chair]