Criminal Justice and Immigration Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 22 Tachwedd 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Edward O'Hara in the Chair]