New Clause 2

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 4:45 pm ar 20 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn