New Clause 16

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 5:15 pm ar 20 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.