Clause 25

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 3:15 pm ar 15 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Amendment, by leave, withdrawn.