Clause 20

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 10:00 am ar 15 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Seizure of Cash