Clause 16

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 12:45 pm ar 13 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Adjourned till this day at half-past Four o’clock.