Clause 16

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 12:15 pm ar 13 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Conditional leave to enter or remain