Clause 7

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 11:30 am ar 13 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.