Clause 3

Part of UK Borders Bill – in a Public Bill Committee am 5:45 pm ar 6 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Enforcement