UK Borders Bill

– in a Public Bill Committee am ar 6 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Mr. David Amess in the Chair]