UK Borders Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 1 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Morning)