UK Borders Bill

– in a Public Bill Committee am ar 1 Mawrth 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Morning)

[Mr. Eric Illsley in the Chair]