Sustainable Communities Bill

– in a Public Bill Committee am ar 9 Mai 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[John Cummings in the Chair]