Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 5 Mehefin 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Roger Gale in the Chair]