Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 15 Mai 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Eric Illsley in the Chair]