Digital Switchover (Disclosure of Information) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Ionawr 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Derek Conway in the Chair]