Criminal Justice and Immigration Bill

– in a Public Bill Committee am ar 25 Hydref 2007.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Nicholas Winterton in the Chair]