Safeguarding Vulnerable Groups Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am ar 13 Gorffennaf 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Morning)

[Derek Conway in the Chair]