Safeguarding Vulnerable Groups Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am ar 11 Gorffennaf 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Eric Martlewin the Chair]