Natural Environment and Rural Communities Bill

– in a Public Bill Committee am ar 28 Mehefin 2005.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Eric Forth in the Chair]