Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 30 Mehefin 2005.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Frank Cook in the Chair]