Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 21 Mehefin 2005.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Nicholas Winterton in the Chair]