Climate Change and Sustainable Energy Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 25 Ionawr 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Joe Benton in the Chair]