Animal Welfare Bill

– in a Public Bill Committee am ar 26 Ionawr 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Roger Gale in the Chair]