Animal Welfare Bill

– in a Public Bill Committee am ar 19 Ionawr 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mrs. Joan Humble in the Chair]