Clause 3 - Responsibility for animals

Part of Animal Welfare Bill – in a Public Bill Committee am 11:45 am ar 17 Ionawr 2006.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn