Clause 95 - Certificates of no impediment for Part 2 purposes

Part of Civil Partnership Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am ar 26 Hydref 2004.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 55 Adults Abused in Childhood — Clause 95 - Certificates of no impediment for Part 2 purposes

Ie: 13 MPs

Na: 2 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw