Civil Partnership Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am ar 21 Hydref 2004.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Roger Gale in the Chair]