Civil Partnership Bill [Lords]

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 19 Hydref 2004.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. Frank Cook in the Chair]