Clause 53 - Presumed consent to other

Part of Extradition Bill – in a Public Bill Committee am ar 14 Ionawr 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 13 Adults Abused in Childhood — Clause 53 - Presumed consent to other

Ie: 7 MPs

Na: 6 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw