Clause 4 - Person arrested under Part 1 warrant

Part of Extradition Bill – in a Public Bill Committee am ar 9 Ionawr 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 8 Adults Abused in Childhood — Clause 4 - Person arrested under Part 1 warrant

Ie: 5 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw