Clause 15 - Death penalty

Part of Extradition Bill – in a Public Bill Committee am ar 9 Ionawr 2003.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 12 Adults Abused in Childhood — Clause 15 - Death penalty

Ie: 2 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw